Ključ života


Uzela sam jedan mali ključ iz ladice noćnog ormarića. Kad sam otvorila dlan, vidjeh predmet – malen, kubističkog izgleda, bez reljefnog otiska. Otisak na dlanu razbio je čaroliju trenutka. Vidjeh sebe, sa voljom da ti predam ovaj ključ iz ladice noćnog ormarića. A što da radim? Zauzela sam se za hladna jutra, tamnoplavo nebo i mjesec na horizontu, što dalje od mene. Čuje li me ona zvijezda? Naravno, jer bez dodira je dodirujem, bez pogleda je vidim, bez daha je dišem, uzburkane duše i uznemirena sjećanjima. Sve ima daleki okus prošlosti, te mrtve tvari mog života. Jasno vidim jasnu sliku, ali kad zatvorim dlan, ne osjećam onaj mali predmet iz ladice noćnog ormarića. Taj ključ života ostavlja isprekidane linije na mom dlanu i pokazuje mi ostatak puta kojeg prolazim. Života knjiga više mi nije bijela sva i zlatan rub mladosti više je ne kruni, ali jednog dana – kad se knjiga napuni – za naslov, hoće li me biti strah?

06.12.2007. u 18:00   |   Prijavi nepoćudni blog   |   Dodaj komentar

a vi teta još ste na bajkama:)

Autor: Tomba_En_El_Bomba   |   06.12.2007. u 18:16   |   opcije


tako je, dušo, bolje mi je biti na bajkama, nego na onom na čemu je tvoja generacija :) keep dreaming :)

Autor: shadow-of-soul   |   06.12.2007. u 18:20   |   opcije


...speachless..

Autor: spongi   |   06.12.2007. u 18:27   |   opcije


krenulo me opet, "spo.." :)

Autor: shadow-of-soul   |   06.12.2007. u 18:28   |   opcije


Motivirajuće pitanje, zar ne?

Autor: spongi   |   06.12.2007. u 18:33   |   opcije


hoće li me biti strah? naravno, jer priča još uvijek teče, a naslov se formira na kraju...

Autor: shadow-of-soul   |   06.12.2007. u 18:37   |   opcije


Igramo svatko svoju ulogu u životu nadilazimo svaku mogućnost straha,prihvaćamo svu jad ovoga svijeta i kao začin životu dajemo svoju dušu.

Autor: philipidess   |   06.12.2007. u 19:53   |   opcije


lipo

Autor: jesen_h   |   07.12.2007. u 19:18   |   opcije


Hermes Trismegistros
"O dušo, moraš steći istinsko znanje o svom sopstvenom biću, kao i o njegovim shvatanjima i oblicima. Nemoj misliti da postoji i jedno jedino shvatanje koje želiš da upoznaš, a koje je izvan tebe. Ne, sve što moraš da naučiš je u tebi."
"Duša je bestjelesna. Sve što se nalazi ispod duše ne može imati učešće u životu, izuzev uz pomoć duše. Duša u sebi posjeduje moć mišljenja, volje i suda. Ona širi svoje moći nad svim sa čime se povezuje, u slučaju da je to u stanju da primi njene moći. I tako ona donosi život."

Autor: shadow-of-soul   |   10.12.2007. u 15:02   |   opcije


ova pjesma je u mojoj knjizi: JADRANKA VARGA - "SJENA DUŠE"; http://www.digitalne-knjige.com/varga.php, ISBN 978-953-7673-60-4 kod NSK, http://shadowofsoul.blog.hr

Autor: shadow-of-soul   |   18.10.2016. u 15:01   |   opcije


Dodaj komentar