Promijeni izgled:

      


Uvjeti korištenja za site Iskrica.com

Ovaj tekst opisuje uvjete korištenja za site Iskrica.com i sve sadržaje i servise koji se na njemu nalaze. Uvjeti korištenja utvrđuju se radi zaštite korisnika Iskrica.com i ostalih korisnika interneta od neugodnih, uznemirujućih, ometajućih i nezakonitih aktivnosti. Uvjeti korištenja dostupni su na adresi www.iskrica.com/uvjeti.php . Pretpostavlja se da ste pročitali "Uvjete korištenja" i da ste sa njima suglasni prije nego započnete korištenje Iskrica.com. Ukoliko niste suglasni sa ˝Uvjetima korištenja˝, molimo da prestanete koristiti ovaj site.

Iskrica.com namijenjena je punoljetnim osobama. Ukoliko imate manje od 18 godina, trebate odmah prekinuti korištenje ovog sitea.

Iskrica.com namijenjena je prvenstveno fizičkim osobama. Pravne osobe, organizacije ili udruge ne mogu biti korisnici Iskrica.com.

Uvjeti korištenja su na snazi za vrijeme korištenja Iskrica.com. Svoje članstvo na Iskrica.com možete prekinuti u svako vrijeme, iz bilo kojeg razloga i bez objašnjenja.

Iskrica.com nije odgovorna za virtualne i/ili fizičke kontakte koje sa korisnikom sitea ostvare drugi korisnici. Iskrica.com nije odgovorna za aktivnosti nastale kao posljedica kontakata na Iskrica.com.

Kao korisnik sitea, prihvaćate mogućnost da na siteu mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Kao korisnik sitea, odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete na Iskrica.com i kroz kontakte koje ostvarite posredstvom Iskrica.com.


Sadržaji koje objavljuju korisnici sitea

Kao korisnik sitea, obvezujete se da ćete na siteu objavljivati isključivo materijale koje ne krše zakonske propise Republike Hrvatske. To znači da ste odgovorni ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava. Uz ostalo, suglasni ste da kao korisnik Iskrica.com nećete:

1. Objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje
2. Objavljivati i/ili slati vulgarne, uvrjedljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje, tekst i/ili slikovni materijal
3. Objavljivati i/ili slati reklamne ili promotivne materijale drugim korisnicima
4. Objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatake neke fizičke ili pravne osobe
5. Lažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe)
6. Objavljivati, prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone
7. Objavljivati, prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama
8. Neovlašteno koristiti tuđe korisničko ime

Administratori sitea imaju pravo pobrisati svaki sadržaj objavljen na siteu, bez najave i objašnjenja. Također, svakom korisniku može biti zabranjen pristup siteu, bez najave i objašnjenja.
Administratori sitea Iskrica.com se ne obvezuju da će editirati, brisati i/ili na drugi način učiniti nedostupnim sadržaj koji ne odgovara "Uvjetima korištenja".

Iskrica.com, njeni vlasnici i administratori, ne daju garanciju da će site funkcionirati u svako vrijeme i sa svakog računala. Također, Iskrica.com nije odgovorna za direktne ili indirektne štete nastale kao posljedica pogreške u radu sitea. Iskrica.com nije odgovorna za direktne ili indirektne štete nastale korištenjem sitea. Iskrica.com zadržava pravo da putem svojih stranica prikuplja, bilježi i čuva sve materijale koje korisnici kreiraju na stranicama www.iskrica.com. Iskrica.com se obvezuje da na taj način prikupljene osobne podatke neće ustupati, prodavati ili na bilo koji treći način dati na korištenje i/ili uvid trećim osobama.

"Uvjeti korištenja" podložni su promjeni bez prethodne najave.