Promijeni izgled:

      


Registracija

Ovo je prvi korak u kreiranju profila na Iskrici. Nakon što izaberete vaše korisničko ime, te upišete važeću e-mail adresu, na upisanu e-mail adresu će vam stići mail sa početnom lozinkom s kojom se možete logirati na naslovnici te nastaviti postupak kreiranja vašeg profila.* Korisničko ime smije sadržavati isključivo slova engleske abecede, brojke, te znakove - i _ a ne smije sadržavati razmake i naša slova (čšđćž).


* vaša e-mail adresa nije vidljiva drugim korisnicima.