IQ na sunce!

"Inteligencija je jedan od najsloženijih, najviše istraživanih, ali i najkontroverznijih psiholoških pojmova o kojem još uvijek ne postoji jednoznačno slaganje bilo u definiranju ili konceptualizaciji. John Mayer i Peter Salovey u svojem pionirskom radu o emocionalnoj inteligenciji 1990. godine pišu da se inteligencija različito definirala u različita vremena. No, autori navode kao najcitiraniju Wechsler-ovu definiciju koja govori o inteligenciji kao "ukupnom pojedinčevom kapacitetu da djeluje svrhovito, misli racionalno i učinkovito se nosi sa zahtjevima okoline“ (Wechsler, 1958., prema Salovey i Mayer 1990., str. 186.).


Zarevski (2000.) tvrdi da u samom definiranju inteligencije postoji veliko neslaganje među vodećim psiholozima i psihološkim školama. Navodi da je psihologija bila dugo vremena usmjerena na produkte inteligencije, a ne na njene procese i da bi bilo ispravno govoriti o intelektualnom funkcioniranju, a ne o inteligenciji.

Velika neslaganja događala su se i oko smisla, učinkovitosti i valjanosti mjerenja i testiranja inteligencije. Howe (1999.) smatra upitnim razmišljanja da je inteligencija isključivo ono što “mjere testovi inteligencije” i navodi niz kontroverznih razmišljanja raznih autora za i protiv testiranja tj. mjerenja inteligencije. Također ističe dva pristupa inteligenciji: tradicionalni i alternativni koji bi na neki način korespondirali s podjelom na psihometrijski pristup u kojem se inteligencija tretira kao nepromjenjiva nasljedna osobina i pristup alternativnih koncepcija koji promiču mišljenje da inteligenciju treba definirati kontekstualno kulturološki (Petz i sur., 1992.).

Što se tiče pristupa proučavanju inteligencije Zarevski (2000.) navodi dva pristupa i dvije grupe teorija i shvaćanja inteligencije te nekoliko kriterija podjele definicija inteligencije.

Pristupi inteligenciji:

1. Funkcionalistički pristup u kojem se inteligencija tretira kao sposobnost adaptacije, kapacitet za učenje, apstraktno mišljenje i sposobnost komunikacije u kojoj je važan način odvijanja kognitivnih funkcija.
2. Strukturalistički pristup u kojem je najvažnije utvrđivanje strukture kognitivnih sposobnosti uz dominantan pristup faktorske analize. Tako se inteligencija može smatrati sumom svih kognitivnih sposobnosti.

Grupe teorija inteligencije:

1. ETI (eksplicitne teorije inteligencije) koje nastoje objasniti fenomen inteligencije, čime se ona pospješuje te kako se optimizira intelektualni razvoj. ETI je konstrukt psihologa i znanstvenika koji su potkrijepljeni psihometrijskim postupcima.
2. ITI (implicitne teorije inteligencije) koje ne zanima što je inteligencija, već što ljudi misle da ona jest. ITI se zasnivaju također na znanstvenim metodama, ali se podaci dobivaju iz verbalnog iskaza ispitanika, a ne iz mjerenja njihovog intelektualnog funkcioniranja .

Kategorije definicija mogu se podijeliti na: biološke, psihološke i operacionalne (Vernon, 1950., prema Zarevski, 2000.) te s obzirom na to smatra li se inteligencija sposobnošću ili crtom ličnosti.

Zaključno, u prilog tezi o kompleksnosti i šarolikosti pristupa, definicija i koncepcija o pojmu inteligencije, APA (Američko udruženje psihologa) je 1996. godine, nakon polemike oko kontroverznog rada Herrnsteina i Murraya, (1994., prema Matešić, 2003.) “Krivulja normalne raspodjele” koja je izazvala sukobe političke prirode, odlučilo načiniti analizu svega što se zna o toj temi. Ta je polemika pogotovo izazvala one koji su uspješnost života vidjeli i u mnogočemu drugome, a ne samo u biološkom temelju G-faktora i mišljenju da su razlike u inteligenciji među ljudima stabilne i genetski uvjetovane. Vodeći psiholozi, uz vodstvo Ulricha Neissera su zaključili da je puno toga znano i neznano o inteligenciji (Neisser i sur., 1996., prema Zarevski, 2000.). Međutim, kažu između ostalog, da je dominantan psihometrijski pristup i hijerarhijski model u tumačenju inteligencije, ali napominju da se vrlo malo zna o oblicima inteligencije koji se teško procjenjuju testovima: mudrost, kreativnost, praktično znanje, socijalne vještine, pa ih se nikako ne smije odbaciti kao konstrukte za istraživanje.

S tim neutralnim stavom, na neki su način pokušali politiziranje pojma inteligencije svesti na znanstvenu razinu i umanjiti političke tenzije koje su se zbog osjetljivih pitanja iz prošlosti, pogotovo onih u kojima su određene manjine zbog kulturalnih razlika postizale niže rezultate na standardnim testovima inteligencije, ponovo javile.

Detaljniji prikaz sociološko-političkog konteksta promišljanja inteligencije nakon Herrnnstein-Murrayevog rada dao je Matešić (2003). Upravo taj političko-kulturološki kontekst je po svemu sudeći bio razlog velike uspješnosti u popularizaciji konstrukta emocionalne inteligencije koji na neki način postaje predmet planetarnog interesa.

Zanimljiva je podjela inteligencije koju navodi Takšić (1998.) u kojoj se ističu dva koncepta: akademski i socijalni između kojih postoji izraziti dualizam. Akademska inteligencija se odnosi na sposobnost logičkog i analitičkog rezoniranja i mjerena je standardiziranim instrumentima. Socijalna inteligencija ili koncept uključuje socijalne odnose i sposobnost snalaženja u međuljudskim odnosima i svakodnevnim situacijama, a njeno mjerenje je metodološki problematičnije od mjerenja akademske inteligencije. Takšić (1998.) također spominje kontroverznu knjigu "The Bell Curve“ (1994.) koja oštro kritizira teorije višestrukih inteligencija, Sternbergovu trijarhičku teoriju inteligencije, (Sternberg, 1981., 1985., prema Takšić, 1998.), te Gardnerovu teoriju višestrukih inteligencija (Gardner, 1983., 1993., prema Takšić, 1998.), braneći i podižući kult IQ-a.

Danas je u najvećoj mjeri prihvaćen hijerarhijski koncept inteligencije s općim G-faktorom, ali je također priznata i važnost alternativnim teorijama inteligencije npr., Sternbergovoj i Gardnerovoj teoriji inteligencije. Upravo alternativni višestruki modeli inteligencije te socijalna inteligencija su, na neki način, povijesni okvir pojave konstrukta emocionalne inteligencije." (c/p - dijela mog rada)

eeee, sad nakon Stenberga i Gardnera pojavljuju se Salovey i Mayer s konstruktom EQ-a, pa Dannah Z s SQ, pa onda neke face sa Stanforda( među njima i jedna naša Zagrepčanka s kojoj sam imala čast komunicirati) koja se bavi CQ-uom itd..itd...


draga dječice, kad se tako hvalite sa svojim IQ, onda znajte da se vjerodostojnost tog IQ može eventualno priznati samo do tzv razvoja fluidne inteligencije koja je, po nekima, genetski uvjetovana i otprilike se mjeri do nekih 17 god. dalje vam je sve tzv kristalizirana inteligencija koja uvelike ovisi o iskustvenoj nadgradnj, socijalnom i edukativnom ozračju, motivaciji, izloženošću materijom koja potiče apstraktno mišljenje, akademski angažman itd..itd..


dakle, kad vegovnija kaže da ima IQ u onih 2 posto najinteligentnijih ili kad rodica kaže da ima 150 ili mislim da se i pam hvalila s brojkom oko 130, baš me zanima kako su im raspoređeni faktori, imaju li raspršenja, kad su testirane , kojim testom i sl. inače, nema neinteligentnije stvari kao hvaliti se IQ-om.


budući da sam vidjela na stotine testove, sudjelovala u timskoj obradi dobrih 10 godina uzet ću si za pravo pa ovako odokativno procijeniti kako bi tko kotirao po određenim faktorima:

1. mjesto ukupno numerički faktor ili neverbalni u širem smislu- pogni nas sve šiša
1. verbalni faktor- baba
1. i jedan i drugi, apsolutno pasemka- ( po SB testu garant paske šiša sve)ja sam verbalnom faktoru prilično visoko, ali mi numerički u raspršenju prema teškoj debilani.

a što se tiče IQ u djetinjstvu po sačuvanim crtežima, bila sam poprilično fluidno inteligentna.

a testiranja koja smo radili na faksu na kolegiju eksperimentalne psihologije ispali smo poprilično prosječni u samoj grupi. nitko nije iskakao što govori o homogenosti grupe, a u odnosu na opću populaciju bili smo svi iznadprosjeka i bolji od sociologa ( to nam bilo posebno drago jer smo se stalno nešto natjecali).

no, ti podaci su shit jer je to stvar kristalizirane inteligencije, a ne fluidne.

svi testovi za odrasle su nevjerodostojni.

za djecu, nijedan ozbiljni psiholog ne govori o visini IQ, već o raspršenjima i jakosti pojedinih faktora.
tako da ako vam je netko u djetinjstvu rekao da imate npr 150, a imali ste tad 7 godina kronološke dobi, znači da ste u mentalnoj dobi dosegli razinu prosječnog dvanaestogodišnjaka.

dakle, IQ nije apsolutna vrijednost, već je uvijek pokazatelj u odnosu na grupu ma koliko se psihometričari tretirali drukčije.

zato, ne hvalite se. ako klinca rano izložite simboličkom materijalu tipa rebusića, geometrijskih slagalica, vježbica s domino kockicama garantiram da će premašiti bar za 3 godine u numeričkom dijelu svoj vršnjake.
isto tako, okružite ga verbalnim materijalom, pričama, pjesmama ( sve vezano za narativne kulture) imat će bolje rezultate na verbalnom dijelu.

i tak..

a o ovim drugim vrstama inteligencije drugom prilikom..

Uredi zapis

22.05.2015. u 20:10   |   Komentari: 63   |   Dodaj komentar

Jesam li ga prežalila?

Volim Zagreb. Otkad znam za sebe, volim taj grad. Moj životni put je bio obilježen čestim seljakanjima od rodne mi tromeđe preko Travnika, starog vezirskog grada, Zagreba, Munchena, pa opet Zagreba, Like tj. Donjeg Lapca pa opet Munchena, ponovo Zagreba i na kraju krajeva u ovaj u kojem ću vjerojatno i ostati.

Taj grad moj sin drži svojim mjestom odrastanja i voli ga. Voli i Zagreb, ali na pragmatičan, a ne na idealističan način kako sam ga ja voljela. Sjećam se, a trajalo je godinama da sam od Vrbovca pa do svog tadašnjeg, a i sadašnjeg prebivališta cmizdrila svjesna činjenice da idem tamo gdje, navodno, ne pripadam.

No, kad sad rezimiram svoj polstoljetni život, shvaćam da uistinu nigdje nisam istinski pripadala.

Svoje rodno mjesto sam voljela na jedan mitski, arhaični način, ono što sam u svojoj knjizi o pitarici Luci i njenom istoimenom pandamu iz sadašnjosti konačno uobličila i očistila breme duša predaka i konačno sam mirna.

Volim ga zbog historiografije, zbog silnih pečata prošlosti, zbog bogumilskih stećaka, rimske Gromile, ilirskih predaja u kojima je upravo moje rodno mjesto, navodno bilo posljednje počivalište kraljice Teute. Taj mitski teret sam svrgnula kroz svoju, meni najljepšu priču, Teute.

Volim ga zbog političke bremenitosti, tog strahovito složenog političkog žrvnja koji je trajao nekoliko godina mog ranog djetinjstva: VUS, 71., tatinog entuizijazma i idealizma na mirise mogućnosti hrvatske države. Zbog Sinjske gospe i hodočašća, zbog gastarbajterskih vječnih fora kojima zaista možeš umrijeti od smijeha, zbog svog Buškog polja, pa socijalističkog jezera. Zbog klime, suhoće zraka, silovite bure i tugaljive jugovine, kamenih kuća, krša, poskoka i draga.

Sve to opisah u svojim Kolajnama, zbirci o Luci i Mari, sestricama blizankama moje duše i duše moje prave sestre koju neizmjerno volim.


Travnik volim na jedan patnički način. Taj sumorni Vlašić, ta neka tuga koju zovem "Sovjetska" , ti susreti s islamskim naslijeđem kroz neka prijateljstva: Emina, Ferida, Melvida, Emir, "nene" koje bi se spuštale s vlašićkih sela četvrtkom na pazarni dan su zaslužne za neke moje priče o pitama "poprskušama", složenim naslijeđem rodbinskih odnosa koje je ostavština Osmanlija ( jako vidljivo u turskim sapunicama) ostavila i naravno, minareta 21 i dvije crkve, katolička i pravoslavna.
U Travniku, ne u Hercegovini sam se po prvi put sa svojih 10 godina, susrela s pričama o domobranima, muslimanskim i hrvatskim koji su stradavali kao muhe u poratno doba. Tamo sam saznala i prve priče o muslimanskoj inačici 71.
Uglavnom, mog prezimena bilo u tom gradu svih triju nacija. Sav taj identitet je vrlo moćno gušen komunističkom doktrinom. No, svejedno je Eminina majka, iako članica partije imala iznad sećije ćilim s kamenom iz Meke i Medine.
Svejedno su crkve bile pune, a hodže su se svakodnevno javljale sa svojih minareta, u početku doslovno, fizički, a poslije bi jednostavno molili na razglas.

Uglavnom, Travnik još nisam posve skinula s nejakih pleća, ali odradih ipak većinu stvari tako da je također smješten u jedan ćošak mog bića.

Munchen. Ako postoji grad po mojoj osobnoj mjeri, onda je on taj. Ta bavarska južnjačka duša, ti prekrasni ljudi, ponosni na svoje kulturno i svako drugo naslijeđe, predivna arhitektura, sveučilište, parkovi, uljuđenost su me kupili za sva vremena. Predivan, dišeći grad. Bez ijedne natruhe "sovjetskog " sivila. Za njega sam napisala priču: Bayern, Munchen, Richard u koju su stala sva moja ljeta i neke godine provedene na relaciji par ulica oko Centra.

Donji Lapac. Barikade. Moje prvo radno mjesto. Strah. Strah. Mirisi rata koje smo osjećali od prvog dana. O njemu ne mogu još pisati. Ne mogu taj užas uobličiti u poetiku pa čak i u poetiku zla. Ne mogu. Jednostavno je preteško apstrahirati, obući u neku vestu pa makar od najoštrije vune na golo tijelo, ne mogu obući goli metak iz snajpera koji je za par cm promašio i mene i mog malog sina kojeg sam držala u naručju, a rat u Slo još nije ni započeo.


I na kraju Zagreb. Moja ljubav i moja rana. Moj ideal i duboko razočaranje. Moje nešto, a ništa istinski moje
.

Samo jedna velika mitska iluzija o nečemu čemu treba težiti. Zaokruženom idealu hrvatske opstojnosti kroz predivnu crkvu Sv Marka u kojoj sam se vjenčala. Moj Zagreb kojeg sam ponizno željela obožavati, a ispao je jedan uskogrudni, poprilično vanabe i snobovski velegrad koji nije svjestan ni sebe ni svoje povijesti i to puno prije dolaska "brđana i kamenjara" o kojima neki ovdje pišu za vrijeme i nakon DR.

Onaj Zagreb kojeg sam zavoljela kroz literaturu, kroz simboliku koja se vidi na svakom pedlju Gornjeg grada, nikad nije postojao osim u mojoj romantičnoj tintari.

Nešto sam odradila kroz Pitaricu tj njen alterego, ali taj naizgled bezazleni autocinizam nije bilo dovoljan da ga prežalim.


I, evo me na terasi gradića u kojem jesam. Gledam i mislim, realitet te ponekad lupi kao toljagom po mekoj gazi za dječje guze. Nerazumnim nesrazmjerom snage i mekoće i osjetiš prostor pomirdbene zahvalnosti.

Pragmatika kao apaurin za hiperaktivni idealizam.Tu sam, gledam prozor svoje teretane, prozor ambulante svoje liječnice, na kraju ulice dućan koji radi od 0 do 24, županijske službe preko puta, DM na par koraka, kino točno 5 min hoda, gradske službe, 4 min lijenog koraka, prekrasna gradska knjižnica točno 3 min po najvećoj vrućini i to šepajući, bazen 7 min, posao točno 15 minuta normalnog radoholičarskog hoda, svi teleoperateri, pošta u susjednim ulicama, plac, ribarnice, mesnice 8 min subotnjeg nonšalantnog hoda i mislim si...

Došlo je vrijeme da ga prežalim....

Uredi zapis

19.05.2015. u 23:35   |   Editirano: 19.05.2015. u 23:38   |   Komentari: 5   |   Dodaj komentar

bakagoginja

Postala sam baka. Ne rodbinski, krvno, vec profesionalno.
Danas sam pregledavala svoje tri unucice za 1. razred. Kcerke meni
jako dragih bivsih ucenica. I mogu vam reci da otprilike mogu
osjetiti kako je biti prava baka.

Bogme me obuzela posebna njeznost prema tim biculencima. Bila ponosna na cinjenicu
da su izvrsno odradile test.

Uf, tek prvi put osjetih pravu zelju imati unucicu.
Ili unuka
Priznajem, mozda zato sto sam silno zeljela kcer, da se mene pita
prvo bih zeljela unucicu pa onda unuka.


Voljela bih ju razmaziti, pisati joj pricice, raditi sve ono sto bake sa
svojom strpljivoscu nadoknadjuju u roditeskoj panici, zurbi, opterecenoscu,

Htjela bih biti melem bas kao sto je moja meni bila.
Moja premila bakica Stana.

Njenu ljubav sam osjecala jacom od roditeljske. Zapravo, njenu
stabilnost i mir jer moji roditelji su, bas zbog politickih razloga,
prolazili kalvariju u doba mog ranog djetinjstva.A bakica, njene jutatnje molitve dok bi cesljala kosu i plela
Pletenice svako jutro dok bi mi spavali.
Bila je moje uporiste i kohezioni faktor mog djetinjstva.

Mislim da ju nikad nisam odzalovala i jos mi nedostaje, a proslo je 30 g od
njene smrti.
Bacica moja. Bas prava bacica iz najljepsih citanki.

Baka iz bukvara.

Obrascica za ljubiti i ruku bas za najmeksi sesir.

To je bila moja bakicicica.

Najtoplije bice koje je krocilo ovom zemljom.

Bake i djedovi, a vecinom su takvi, neprocjenjiva su vrijednost u odrastanju unucadi.

Uredi zapis

18.05.2015. u 23:08   |   Editirano: 18.05.2015. u 23:11   |   Komentari: 89   |   Dodaj komentar

na kraju dana

vec dugo na blogu nitko nije napisao pricu. ni pjesmu. sjetih se adeline, mislim da su to
bile najljepse pjesme na ovom prostoru i neke babine. stiksina prica o onom paru koja mi mirisala
na dobru cesku literaturu pa nekoliko onih brutalnih iz luxovih
ranih dana..
sjetih se lokusove "vaseljene", prvib radova zelenog kojeg
rodejana odmah popljuvala jer sam ja rekla da je mali dobar.
sjetih se nekih dobrih RR. CC je bila ons fina poveznica i dobar
motivator.

nedostaje mi to ponekad.

ali, ne pisem vise. mene istinski zanima ra razrjesenje ovog politickog rasomona jer stvari su kulminirale
i nasoj RH ostaje konacno otvaranje tema iz komunist vremena na svim nivouma jer ta sutnja he
rak rana koja ne da naprijed.

nas ulazak u eu i prvi pravi proces udbaskih ubojstava je pokrenuo taj kotac.

i zato : NO PASARAN za komunisticki najfasistickiji nadfasizam i po
trajanju i po broju zrtava.

zato bravo moja kroacijo i bravi za sve hrabre ljude koji otvarsju
te teme jer bez istine nema katarz
e, bez katarze nema oprosta a bez oprsta
nema "okrenino se buducnosi"

ti je bit zdravog drustva.

Moja nasusna potrrba, cijelog mog bica jest dozivjeti
pronadjene, ekhumirane, utvrdjene i dostojno obiljezene masovne grobnice
nakon 45., sve udbaske likvidacije,.

A pogotovo nasih nrstalih iz DR i naravno da se revidira
zakon o aboliciji snaga cetnika i jna agresora i da im se sudi.

bez toga rat niti je zavrsio niti ce zavrsiti.

a onda moze doci do pokaganog zacjeljenja i oporavka.

bez llustracije nema kroacije.

Uredi zapis

14.05.2015. u 0:11   |   Editirano: 14.05.2015. u 0:13   |   Komentari: 18   |   Dodaj komentar

bez lustracije nema kroacije

iskreno, razumijem ja revolucionarni bijes pseudoljevicara
kad se otvaraju teme grozomornih zlocina njihove omiljene
komunisticke domaje.
nije bez razloga sdp s racanom na celu izisao iz sabora kad se
izglasavala neovisna hr.
vjerujte mi kao sestri da je i u sjevernoj koreji nekima dobro kao sto
je i nekima bilo dobro u udboslaviji.
ako su bili uz partiju tu i tami cinkarili, radili za sluzbe naravno
fa ih se nije diralo i da su mogli uzivati u laznom
blagostanju promasenih investicija i planske privrede i kasnijeg
samoupravljanja radnickog u kojem je klapalo samo zahvaljujuci
izdasnoj lovici zapada iskljucivo zbog geostr interese.

istinabog do prvih bankrota za vrijeme milke planinc i one uzasne
inflacije za vrijeme markovica.

i druge komun zemlje su imale slicna sranja, ali
se opametise i izvrsise lustraciju.
nedavno citam jedno istraz u kojem je dokazan
brzi napredak zemalja koje su lustrirale stare strukture
iz sudstva, medija , politike, a poglavito iz sigur sluzbi.

Uredi zapis

11.05.2015. u 20:11   |   Editirano: 11.05.2015. u 20:12   |   Komentari: 35   |   Dodaj komentar

tctctc..

Pripravnica za vegovniju ili mala vegovnijica, ivka,
bogme velica simbol pod kojim je porusena trejcinav RH, ubijeno preko 10000l ljudi, silovano oko
2000 zena, masakrirano na najgore moguce nacine stotine i stotine ljudi. S tim simbolom granatirano je
sarajevo, izvrsen monstruozni masakr u srebrenici itd..
To su samo nedavni zlocini, a o onim nakon 45. da ne govorim. dovoljno se samo
referirati samo na zadnje u DR.

masala.

prava ljevicarka.

Znate li da crvenu zvijezdu u drzavnim obiljezjima
ima S.Koreja i mislim nitko vise.

Madjari su zabranili taj simbol. Nisam sigurna sto posto, ali mislim
da je vecina bivsih komun diktatorskih drzava ucinila isto.

Nemam ja nista protiv pravihv antifasista, naprotiv, ali ne priznajem antifasizam
crvenoj zvijezdi jer je jedan fasizam zamijenila svojim fasizmom.

Nemam problem osude nacizma i ustastva za vrijeme 2. sv rata.

I gle problema, oni koji ne osudjuju vlastiti fasizam koji je trajao 70
godina nazivaju sebe antifasistima i borcima za ljudska prava.

groteskno i zapravo odurno.

ii sad onaj zlocinac ima najljepsi zg trg i taj trg
se spaja s ulicom A. Hebranga koji je bio zidov i antifasist i koji
je okrutno smaknut od tog zlocinca.

Shizoidno totalno.

S. Koreja je mila majka naspram ovakvih apsurda.

Uredi zapis

10.05.2015. u 23:07   |   Editirano: 10.05.2015. u 23:08   |   Komentari: 2   |   Dodaj komentar

eeeee, dragovici moji

zeru mi zao alana. ima on bazicnu, mozda nedovoljno osvijestenu viziju svega ovog jer na rudimentarnoj
razini osjeca privlacnost ovog eklekticizma ovdje.

njusi ju, ali nema tehniku za prijeci sljedeci level. to je stvar iznijansiranosti koju
pokazujes onim izmedju redaka, kuzenjem konteksta, preskakanjem
stepenica jezgrovitim humorom, kratkih recenica, britkim cinizmom ili
onim sto je medo jedanput nazvao vezenjem
i sad ti probaj da taj brutalno slatki vez bude citljiv tako da je grubost u stvari njeznost, a sarkkazam
jednostavno kratkogovor o bitnome..

sazeto. alane, blog.hr je pisofkejk za ovo ovdje. bloger.hr je fetus preme odraslom drvosjeci od 200 kg ovog bloga.
i kad ti napises da je tamo tako i tako, bolje, kvalitetnije ja se samo mogu
dobrohotno nasmijati i potvrditi kao sto djetetu
pohvalis rad na zupanijskom lidra rnu, a ti znas
da su nobelivci u drugoj birtiji. onoj s kariranim stolnjacima
i mjedenim pepeljarama i konobarici sa socijalistickom
trajnom u borosanama, ali se u njoj vezu okrutno
dobre kavge izmedju stola kraj vrata i onog kraj zahoda, aza
sankom je ekipa koja kuri bas po mjeri.

u tom autisticnom svijetu pletu se minuciozni
svjetovi kojeg obicni putnik namjernik ne kuzi.

i tu je ljepota ovog bloga. ta izvjesnost. uporiste u bizarnosti koju
oplemenimo svojim metajezikom koji mi itekako razumijemo.

ivo ovdje je vrlo, vrlo zanimljivo igraliste. vrijedno i nema ga ravnog.
svi smo mi pisali i negdje drugdje, ali ova forma, ova metstvarnost ovdje je
nesto posebno. istinabog, okrutni smo, ali i drazesni.:).

i naravno, nigdje se nije skupilo toliko visprenih, duhovitih i brzomislecih zena. nigdje.
i nase cepusanje je puno drazesti.

A sto se tice pisanja, bogme su ovdje napisane vrjednije stvari nego na rubriciranim blogovima.


mi smo kao na nekoj vrsti incestuoznog usamljenog
otoka i inicijacija je jaca od bodulske. nema majci bez bez bojne probiti zid. humor je dobrodosao,
a moze i pokoji placeni premiumi za dar.
uostalom, zabavljamo vas, zar ne?
svaka arena kosta.
sto bi da ju jos zelimo ostakliti.

zato ja volim ovaj blog i uvijek ce mi
biti drag i pomali kao da mi je postak ko rodjeni (osim pogrde
od rodice mi. fali joj drazesti)

Uredi zapis

10.05.2015. u 1:48   |   Editirano: 10.05.2015. u 1:52   |   Komentari: 36   |   Dodaj komentar

tctctc.. zaledilo ju

Bas je biserka.
Bit ce ju grijalo kad je vegovnija godinama
pljuckala, a ona je sveudilj boravila na njenu blo
govlju onako pilatovski. Ne bum se mesala, al ti ipak
dajem za pravo s pokojim smajlicem.

A Ivka ko Ivka. Mala Vega, doviljno reci. Ne treba kopati
po literaturi. Citljiva kao trecerazredni.strip . Ali
i pocesto zlocesta kad je u pitanju udruzba pljuvanja
po Pasemki.

Nego, mene brine jedna druga stvar. Hoce li zbilja ova najgora vlast
po svim parametrima konacno odstupiti?
Hoce li?

I nesto sto me najvise brine. Hocel biti kakve lustracije u nas.
Evo, citam neki dan i Makedonci krenuli.. Zapravo svi
krenuli, neki i odlustrirali samo kod nas petokrake , pod kojom je btw granatiran
Vukovar, Dubrovnik i sam Zagreb slobodno i pod krinkom
antifasizma i dalje imaju prodju u tzv "lijevim" medijima.

Nema iskljucivije ekipice od nasih ljevicara.
Npr. bore se za gay prava, ali nema majci ako
je gay i branitelj. Onda vole samo pedera u njemu.
Ja vam znam jednog geja koji je prohrvatski orijentiran i
pametan i obrazovan.

Kazu njemu ovi iz LGBTQNJOPRVMSS udruga da ne mere
to tako..da su moderni gejevi anacionalni, evenrualno vole
regijon i vole nosat vukovar cirilicom na paradi i da
se on mora odreci svog " ognjistarstva", sovinizma,ustastva i sve
mu nabrojase u zaru tolerancije. onda su ipak povukli ovo "ustastvo"
zbog promidzbenih razloga. ali ga bogme maknuli s Haltera. a nije
vise omiljen ni u Zarezu, a niti na Pilselovom portalu.
Ne daju mu dok se ne obrati.
Nema majci odmah u logor za ucenje tolerancije.

to vam je red velicine kad zivi zid sprjecava delozacije
po stranackoj pripadnosti.

ajmemeni..ovdje ima cudo bozje ljevicara.

sve mi se cini da je majakovski po njima napisao
svoju Lijevu.

Ivka je stopostotni ljevicar.

Uredi zapis

09.05.2015. u 15:35   |   Editirano: 09.05.2015. u 15:40   |   Komentari: 42   |   Dodaj komentar

opet same guzice na blogu

Pa kaze:

Mimslna brze misli od babine glave.
Hoce rec da joj prda clanica menze. Bit ce brzo, cesto i
nsdasve kreativno misli kad joj vec gornja gujica zakazala

tu je i oktavijana guzica pa rodica gujica hoces pozadinska
vuca hoces u njedrima. o visi o raspolozivom i trenutnom smjestaju
u penthaus guzicu nase nadguzice vegovnije.

pa ovaj kolorado stavio svoju za koju vicu: car je gologuz iako je
uvjeren da mu gujica obucena u oportuni politicki hermelin iz 45.

tu su i ostale manje vise gornje guzice koje misle da im gace kapa, a
damske da im sesir.


i na koncu ove price visi ona pripravnica za nadguzicu ivancica kojoj
uz jos pokoji proljev ne gine biti medju 2 posto guzica
svjetskog ranga.

guzice iz trecerazredne menze koja si umislja da je u seratonu ipak
ostaje samo guzica kolikog se trudila biti
glava.
a prdare su strucno receno logoreicne guzice.

Pa kaze opet..

nu, kolko prdara, nadprdara, podprdara , naprda, na blogu.

Uredi zapis

09.05.2015. u 0:42   |   Editirano: 09.05.2015. u 0:53   |   Komentari: 40   |   Dodaj komentar

sram te bilo

Mai..
sram te bilo.
ti ces meni imputirati rasne, nacionalne i ine mrznje.
ti koja u gotovo svakom postu pljujes po ljudima
po regionalnoj pripadnosti, a o pejorativnom "rvatima" da ne govorim, koliko puta pljujes po vjernicima?
btwi samo zato sto postujem tvoje godine i neku
rudimentarnu simpaticnost koju osjecam prema tebi necu biti gruba.
primijetila si da ne ulazim u polemike s tobom kad vrijedjas na mom
blogu, na tvoj nikad ne idem. jel ti to sto govori?

je li udbasija necija rasna ili nac pripadnost?
je li lex perkovic necija rasna ili nac pripadnost?
je li pisanje o srbocetnickoj agresiji rasna ili nac pripadnost?
sram te bilo.
prijetis!
spominjes tuzbe.
hajde.
spominjes moj posao.

sram te bilo.

ne obracaj mi se vise.

nauci se pluralizmu kojim se kitis.
puj te bilo!

Uredi zapis

05.05.2015. u 23:17   |   Komentari: 177   |   Dodaj komentar

od stoljeca sedmog

Imamo Hrvatsku!?
Nemamo!

Ali zato imamo ponovo udbasiju jacu nego ikad.
Imamo ponovo ukidanje signala za nepocudne tv prijenosw.
imamo totalni medijski agit prop crvenih fasista.
Imamo 15 g. predsjednikovanja u korist regiona.
Imamo sramotni lex perkovic.
imamo ponovo Radmana na celu HRT.
Imamo jedini nelustrirano sudstvo i repres- obavj sustav
od svih Eu drzava
Imamo drzavne pankere, drzavne intedante kojima je vrhunac
progresivne umjetnosti pohvala vlasti
Imamo. nevladin sektor koji je odreda vladin
Imamo pljuvacinu prema nacion i relig simbolici
Imamo upornu ceznju da se DR proglasi gradjanskim
Imamo povratak rigidne komunisticke elite na vlast
Imamo puno lipih stvari
zbog kojih trebaju vihoriti hrvatske zastave i vihorit ce i na Trgu JJ i svugdje
a toplo se nadam i na Kazalisnom trgu cije ime uzurpurao
jedan od najvecih zlocinaca i diktatora 20. st.

Uredi zapis

05.05.2015. u 14:10   |   Komentari: 13   |   Dodaj komentar

staljinisticka mrakaca

Po starom udbaskom obicaju sinoc
na 10 lokalnih tv kuca " zbog iznenadnih tehnickih
teskoca" onemogucen direktni prijenos jucersasnjeg skupa s Trga.


Pljunuta Sjeverna Koreja ili SSSR ili Sugoslavija nakon 71. Ono Badnjak pa nestane struje. Polnocka u Palmoticevoj
86. pa nam usred mise bace suzavac. Koncert Leibach u Kulusicu- zabrana itd.itd.

I evo nas opet u istom sosu. Bogek, kak je ta udbaska hobotnica svugdje.
Najjadnije sto se sljedba busa demokraticnoscu, a mentalni sklop staljinisticki.
Pogledajte ovu kukavnu vegovniju koja nije sigurna je li kod nas bio gradjanski rat ili
agresija JNA i Mloseviceve Srbije. Ona tuketina ne zna.. dubrovcanima reci da ih nisu napadalu iz C.G. ili
Vukovarcima da tenkovi nisu rokali iz Srbije?

Dovoljno je tuketini da bar zna da je.neskloni RH haski sud u presudi
za tuzbu za genocid i protutuzbu u vise navrata korisio izraz agresaij Srbijea.

O kojim znanstvenicima tuketina prica?.
Dejanu Jovicu koji cak i Srebrenicu negira?
Mozda naucnike iz SANU-a?

Ili ona totalna tuketina Zvez koja tvrdi
da su joj partizani dragi jet su sto?

Tuka neobrazovana, Staljin i komunisticke filijale su sve odreda suradjivale
s Hitlerom u progonu Zidova. Tek kad je Hitler napao Rusiju stize drukcija direktiva.
Ona ne zna da o tome ima more literature i to od samih suduonika NOBA. Takodjer tuka
zaboravlja da su ti isti staljinisti poubijali vecinu vodecih partizana koji su bili za demokratsku
a ne staljinisticku Sugoslaviju. Zlocinac Tito je pogubio sve svoje konkurente, a
medju njima i najpoznatijeg Zidova iz partizanskog pokreta Andriju Hebranga.

Ja ne volim ustase upravo zato sto zidovski narod volim, ali jos manje najvece zlocince
u povijesti ljudske vrste komunisticke diktatore. Staljin, Mao i ostali su poubijali desetorostruko
vise nevinih ljudi od fasista i nacista zajedno.

Kad bi ove dvije tuke bar procitale nesto prije laprdanja. Cak
ne moraju citati danasnje hrvatske izvore, vec je dovoljno procitati dilasa ili srpske autore koji
su morali rasvijetliti ulogu komunista da bi rehabilitirali cetnistvo.

oni tocno navode kad su se cetnici preobukli u partizane i sto su
radili zidovima za vrijeme pakta Staljin Hitler. Takidjer tocno opisuju ulogu Tita jer imaju u arhivima sve.

Uostalom, svi relevantni zapadnoeu mediji koji drze do sebe i.imaju dobre novinarske
analuticare tvrde da smo jedina zemlja u eu koja niti je rascistila s totalitarnim komunizmom niti
je otvorila udbaske arhive povjesnicarima niti je lustrirala sudstvo.

No..sjetimo se ..

U "mracno Tudjmanovo" doba bogme nacionalna. A
Tv prenosila dobar dio koncerta 101, a za 55 000 na nac tv od sinoc
inute. ajd da je sami to nego i zabrane prijenos na lokalnim tv kucamani .

Presramotno. Ne znas do kud mogu dublje past
prvo sam mislila nakpn lex perkovic da ne mogu. ni
no, dogodi se prijetnja svjedocima od samog dorha u rijeci..
ajd, mislim ne mogu dublje..kad ono sinoc opstrukcinija
signala na SVIH 10 tv lokalnih kuca.

Sto je sljedece?

Ubijanje neistomisljenika kao sto se radili do kraja 80.?

Ovo je prestrasno!

Uredi zapis

03.05.2015. u 15:04   |   Editirano: 03.05.2015. u 15:12   |   Komentari: 10   |   Dodaj komentar

nu, kise!

jel bas mora danas kad je skup na trgu?
ili to i nebo place nad rh i njenom najnesposobnijom, ali
i najbahatijom vladom do sada. vjerujem i najlopovskijom kad
se promijeni glavni dorh-as koji ih stiti.o bozek, dragi bozek! kako je nas zgubidan jucer prisao braniteljima, a pr skupistrucnjakamer
odmah novinare nek pokazu "humano" lice partije.

sve ce on uciniti da opstane na vlasti. sve.
danas je komemoracija za borovo selo.

jedan od mojih rodjaka je na tom tuznom popisu.
jucer, na bujici, procitana njihova imena i godista.
sve moja generacija, tu negdje.

i onda ovdje pisu neki rat je gotov.
nije sve dok se ne zalijece rane na koje ova
vlast stalno sipa solnu kiselinu umjesto melema.

zapravo, za neke rata nije ni bilo. ziheraski su se cuvali
da bi danas osnazeni i puni snage mogli
pljuckati i hrackati po onima koji su ginuli i bili
ranjavani.
tako mi jucer ona zubica hracnu na branitelje i zbrisa za
opatiju jer joj je "dosta". puj! tako ovdje neprestano hrackaju: onaj
kolorado, djuro pucarstari..zapravo vecina bloskih tzv muskih osim bezobra
znika i romana.
strasno!

bozek, bozek, dobro me ivan oprao jucer. respekt.
svejedno je i dalje brrrrrrr i jez, jez..

haha..sad procitala kako je anerak postala uvlakacica tjedna
u vegovnijinu gujicu. odradila duplu sihtu. prvo kod vegovnije na blogu
pa onda na svom podmazala. bit ce da bude skros glatko i bezbolno.


hahahaha. bome se i vegovnija sama sebi uvlaci u gujicu. samoerotiziranje bez
lubrica, " u suvo". potraga za samopotvrdjivanjem rektalnom tehnikom i snjofanjem
tudjih prljavih fb gaca.

ona je zbilja bloski mister bin. dobro, s maxi morisom , ali manje simpaticna.

a, ane je. mister medvjedic

e..

Uredi zapis

02.05.2015. u 10:04   |   Editirano: 02.05.2015. u 10:09   |   Komentari: 12   |   Dodaj komentar

sutra..za savsku 66, za nase branitelje i junake iz borovog sela..

Iako zivimo u uzasnoj medijskoj blokadi nadam se dobrom sutrasnjem odazivu na skup
na Trgu. Sjecate se onog jada, sacice krezubih spodoba iz " okupaj me kroacio" koji su dobivali prostor prije, za i poslije prosvjeda. Na sredisnjem dnevniku zadnje totalitarne utvrde u Eu, radmanovizije, dobise 5 min.

Pravilo je da svi pljuvaci po svemu hrvatskom, agitatori za probalkansku politiku, ostaci provelikosrpske ideje imaju vise medijskog prostora od npr. predsjednice.

Komentatori na na.televiziji tj novom yutelu su redovito
jedne te iste projugo face tipa onog napuhovskog koji je prica se svjedocio protiv nasih generala u
hagu ili onaj jad od lalica ili ona sveprisitna kolaricka.

Gledam 5. dan. Ostavim im 1 komentar na FB fan stranici s upitom
o ocitoj neravnoteizi tzv lijevih i desnog u emisiji. troje ko fol ljevicara, u stvari rigidnih neokomunista
i raspudic koji i nije nesto desno, vec samo realan. dam prijedlog da se to uravnotezi i da mi imamo
velik broj pametnih ljudi koji nigdje ne mogu doci do izrazaja.
I umjesto odgovora, zabrana komentiranja.
A ko fol puni demokraticnosti i ljubavi prema razlicitosti..

I tako velite. Imamo blosku udbu, cinkere,prijavljivace.. hebate, fakat su u svim strukturama. premrezili vasceli blog
P
Kako im se da? Vrijedni ljudi, nema se sto reci.
Ja nikad ne prijavljujem. mislila sam jedanput kad je stari u svom staljini stickom i provelikosrpskom bijesu rekao da
me treba ubiti, a onda sam odustala jer je dobro da nam takvi ljudi budu podsjetnici koliko u njima mrznje na samu spimen domoljublja. on pa onaj kolor pa deda iz sumadije i jos neki.

iznova se jezim,a bogme i sramim umjesto ovih tipa ivana i allana koji stalno cp
tudje stvari u ogromnim kolicinama.
Ok, alan je pametnija inacica ivans, ali ipak.. stavis link i napises SVOJE vidjenje.


Brrrrrrrrr..
jez,jez,jez..
Zamisli tu jadnicu iz ovog ivanovog
vapaja...hahaaaa. mislim da je zgibala nevidjenom
brzinom.. zacudjujuca je njegova uvjerenost da je faca.
neni on zbilja jezovit skros na skros..

etogac..

sutra na trg!

Svi odreda!

Vas petsest!

Uredi zapis

01.05.2015. u 6:45   |   Editirano: 01.05.2015. u 7:07   |   Komentari: 28   |   Dodaj komentar

nu ga!

Ovaj stardrekinaivan pizdi sto predsjednica hoce donirati Nazorovoj za
mlade majke ciji odjel se zavrsava i treba im za opremu upravo onoliko koliko predsjednica
moze dati od inog sto joj je ostalo od kampanje.
preko koga ce to ici uopce nije meritum, vec jalnli drugovi
nemaju sto naci pa udri po ovome. veceras ravnateljica doma
moli ove idiote tipa grbina i stazica da zbog njihovog zlobnog blacenja
jos mozda i ne dobiju novac.
porez ce se drzavi vratiti kroz kupnju opreme za taj majcinski odjel.

Njima je valjda zao sto djeca dobivaju, a ne potrebite vladine udruge tipa onih iz okupaj me kroacijo ili
zorana pusica kojem seka lijepo dade parsto milja kunica
na lijepe oci ili mozda da ih dobije ofrljic za novu instslaciju u rijeckom
jugoslovenskom pozoristu.

puj!
puj!
puj!

Bit ce treba partiji.
Malo su se nakrali svih onih, a bogme i ovih desetljeca.

mozda i potrebitom prvom bratu i sogorici RH?
ili ministrici kulture?
Ili zmajlovicu za nega tauer?

stazicu za ljetovanje na brijunima za 3, a ne 7 kn.

a mozda ovoj kukavelji od djede ili starog za kakav
potrebiti humanitarni seks?
Puj!
Pogrda ljudskih.
Gdje se samo uzgojise?

Uredi zapis

29.04.2015. u 23:48   |   Editirano: 29.04.2015. u 23:54   |   Komentari: 6   |   Dodaj komentar